Viktigt om tradingstrategierna

I den här korta lektionen skall vi kort diskutera det faktum att tradingstrategier inte kommer att fungera för evigt, och vad vi kan göra åt det.

En sak som är mycket viktigt att förstå när vi skall trada strategier, är att de är baserade på en marknads historiska beteenden. Och eftersom att det är just historiskt, betyder det att det kan förändras framöver.

Faktum är att de finansiella marknaderna konstant förändras. Mönster som existerade igår kan plötsligt upphöra, medan nya mönster tillkommer.

Av den anledningen är tradingprocessen väldigt dynamisk. Vi är hela tiden i händerna på marknaden, eftersom att våra tradingstrategier kvantifierar marknadsbeteenden som vi vet har varit vinstgivande, men som kan upphöra när som helst. Därför går det aldrig att garantera att en tradingstrategi kommer att fungera framöver. Ingen vet hur marknaden kommer att utveckla sig framöver, och vi kan bara hoppas att de marknadsbeteende som våra historiska modeller har varit baserade på fortsätter att prestera framöver.

Kan kursens strategier sluta fungera?

Det korta svaret på det är ja.

Alla strategier slutar att fungera tillslut, vilket helt enkelt är en oundviklig del av trading.

Däremot har den/de strategi/strategier som ingår i kursen genomgått våra hårt ställda robusthetskrav. Inte minst är det strategier vi tradat själva under lång tid med våra egna pengar, och därför har stort förtroende för!

Vad händer om strategierna slutar att fungera?

Om någon av strategierna slutar fungera, kommer vi att uppdatera kursen med nya fräscha strategier som fortsätter att fungera väl.

Om du har några frågor angående strategierna är du såklart välkommen att kontakta oss, så skall vi förklara närmare.

 

>

Login to Your AccountSignup Here
Lost Password